Loading
Hüzün Ana ve Çocukları

Seanslar

Hüzün Ana ve Çocukları

Hüzün Ana ve Çocukları oyunu, Kıbrıs Türk şiirinin usta adı Fikret Demirağ’ın şiirlerinden Yaşar Ersoy’un oyunlaştırıp sahneledi.

Kıbrıs’ın 8000 küsur yıllık tarihini destansı bir dille anlatan oyunda, ada tarihinde yaşanan büyük altüst oluşlar, istilalar, gelip geçen egemenlikler, hüzünler, acılar, göçler tragedyanın görkemli diliyle yansıtılmaktadır. Bir karşı tarih niteliğinde sahnelenen oyun aynı zamanda bir “Barış Manifestosu” niteliğindedir. Şair Fikret Demirağ’ın ifade ettiği gibi “Bir karşı şiir gerek bize, sarsıcı, silkeleyici bir karşı şiir.” LBT olarak bizler de şairin söyleminden yola çıkarak bir karşı tiyatro, sarsıcı, silkeleyici bir karşı tiyatro yapmaya çalıştık. “Hüzün Ana ve Çocukları” oyunu tiyatro denilen oyunda Kıbrıs’ın tarihiyle, insanıyla, yaşananlarla bir yüzleşmedir.

Yazan: Fikret Demirağ
Oyunlaştıran ve Yöneten: Yaşar Ersoy
Dekor Kostüm Tasarım: Özlem Deniz Yetkili
Özgün Müzik: İnal Bilsel
Işık Tasarım: Fırat Eseri
Yönetmen Yardımcısı: Umut Ersoy
Ana Tanrıça Heykeli: Erol Refikoğlu – Sevcan Çerkez
Işık Uygulama: Salih Kanatlı
Efekt Uygulama: Mehmet Eseri
Dekor Uygulama: Özhan Dinler
Kostüm Uygulama: Mehmet Doksöz
Sahne Amiri: Mehmet Demir
Afiş –Broşür – Fotoğraf : Umut Ersoy
Halkla İlişkiler: Ceren Kanatlı – Harper Sözer
İdari Sorumlu: Ülgen Çakır
Kültür İşleri Memuru: Erhan Kurt

Oynayanlar:
Özgür Oktay
Döndü Özata
Melihat Melis Beşe
Erol Refikoğlu
Yaşar Ersoy

İlgili Video

Galeri