Loading

11-18 yaş aralığında iki farklı kurs ve içerikle gençlerle tiyatro sanatı çerçevesinde yaratıcılık, güven, ekip ruhu eleştirel düşünme, empati kurma ve dayanışma gibi değerleri uygulama ve içselleştirme imkanı sağlamak amaçlanıyor. Katılımcı sayısı aktivitelerden en yüksek verimi alabilmek amacıyla sınırlı tutuluyor. Çalışmalar, eğitmenlerin, grupların niteliğiyle belirlenen tercihine bağlı olarak, yaratıcı drama çalışmaları, süreç odaklı çalışmalar ve uygun görüldüğü durumda sahne üzerinde sonuç odaklı bir proje şeklinde gerçekleşiyor.

11-14 yaş grubu Ortaokul çağındaki gençlerle tiyatro çalışmaları İzel Seylani eğitmenliğinde Bandabuliya Sahnesi’nde, 14-18 yaş aralığındaki Lise çağındaki gençlerle tiyatro çalışmaları Nehir Demirel eğitmenliğinde Lefkoşa Belediye Tiyatrosu Salonu’nda gerçekleşiyor.

Bu çalışmalarda tiyatro kendi olma, kendini keşfetme ve özgürleşme alanı olarak kabul ediliyor. Özellikle süreç odaklı çalışmalarda kişinin kendi toplumsal ve psikolojik maskelerinden arınması için zemin yaratılıyor.

Gençlerle Tiyatro

Galeri